نوزونت وسیله ای کوچک و سیلیکونی می باشد که بعد از عمل های زیبایی بینی مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد پرمصرف:

  1. محافظت از تیغه بینی
  2. کمک به شکل گیری زیباتر بینی
  3. قرینه ساری سوراخ های بینی
  4. هدایت ترشحات داخل بینی به بیرون 
  5. تنفس بهتر و آسان تر پس از جراحی بینی

مدل های نوزونت:

مدل استوانه ای: به این مدل نوزونت تیوبی هم گفته میشود. نوزونت مدل تیوبی نرم و بدون شیار  هست و بیمار وجود آنرا داخل بینی حس نمیکند.

مدل مخروطی: این مدل کمی سفت تر از مدل استوانه ای می باشد و دارای شیار می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.