sleep family time2
Stop-Snoring
23456
23345
WhatsApp Image 2020-12-27 at 08.53.58
previous arrow
next arrow

خروپف و راه های درمان


خروپف یک اصطلاح کلی برای صدایی میباشد که در طول خواب هگام تنفس فرد به گوش میرسد. خروپف انواع متفاوتی و همچنین صداهای مختلفی دارد اما در نهایت تمامی این صداها یا ناشی از گرفتگی بینی و یا به علت لرزش بافت داخلی گلو میباشد.

خروپف میتواند نشانه ای از یک مشکل بزرگتر بنام آپنه خواب باشد. آپنه خواب یکی از موارد مهمی است که منجر به خروپف میگردد اما در کنار خروپف بسته شدن راه هوایی را نیز بدنبال دارد. تقریبا نیمی از افرادی که خروپف میکنند و بصورت مداوم اطرافیان خود را بیدار میکنند، دچار آپنه انسدادی میباشند. تفاوت این این 2مسئله (خروپف و آپنه خواب) مربوط به بسته شدن راه گلو میباشد.

اما راه های درمان خروپف چیست؟

 

 

 

درمان خروپف

آپنه خواب

آپنه خواب اختلالی میباشد که فرد در طی خواب بصورت مداوم دچار قطعی تنفس میگردد. این قطعی تنفس ممکن است در هر ساعت بارها اتفاق بیوفتد که باعث میگردد فرد از خواب عمیق خارج شود و حتی در بسیاری از موارد از خواب بیدار شود که این مسئله نهایتا منجر به کاهش کیفیت خواب و زندگی فرد میشود.
برخی نشانه های آپنه خواب:

  • سردرد صبحگاهی
  • بیدار شدن در میانه خواب شبانه با تنگی نفس
  • خوابالودگی دائمی در طول روز که منجر به گیجی و عدم تمرکز میگردد
  • تغییر مداوم مود:(دپرشن عدم کنترل بر روی اعصاب حساسیت پذیر شدن)


اما راه درمان آپنه خواب چیست؟